Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH MTV Thiên An được thành lập ngày 05/06/2008 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp. Mã số đăng ký kinh doanh số 2400402229. Từ năm 2008 đến cuối năm 2015 công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực CNTT; từ năm 2016 đến nay chuyển giao công nghệ cao về lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp dịch vụ phần mềm cho các doanh nghiệp, HTX, cá nhân khởi nghiệp về nông nghiệp, dược liệu… ngày 22/12/2016 mở cửa hàng thực phẩm sạch (TPS) Thiên An.